Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavko v rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky: „Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu“ Dátum zverejnenia tejto výzvy: 04.06.2019

Súbory na stiahnutie:

Team Viewer QS

HOTLINE


Dávid DANCZI

servisný technik IT
Topoľčany

Mobil : 0905 / 999 111

Richard OZIMÁK

servisný technik CCTV
Trnava

Mobil : 0903 / 940 033

Vladimír SOMMER

servery, outsourcing
Nitra

Mobil : 0905 / 850 855

Jaroslav Venuta

elektroinštalácie
Topoľčany

Mobil : 0908 / 303 030

Juraj PAULEN

servisný technik, Alarmy
Topoľčany

Mobil : 0905 / 700 600


Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu