Skip to main content

Riešenia pre firmy, outsourcing

Outsourcing s MISTER & SOMMER

Zaistite bezchybný chod vašej firmy vďaka bezporuchovej počítačovej sieti. Venujte sa svojej činnosti a správu technických zariadení prenechajte nám.

Navrhneme to najvhodnejšie outsourcingové riešenie pre vašu firmu


Služby špecializovaných technikov

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti IT sme schopní odborne pokryť všetky požiadavky vašej firmy na spravovanie výpočtovej techniky

Zefektívnenie pracovného času

Outsourcovaním IT služieb s Mister & Sommer sa zbavíte starostí so spravovaním svojej siete a môžete sa naplno venovať vašej hlavnej pracovnej činnosti

Znížene operatívnych nákladov

Pravidelná starostlivosť a údržba vašich systémov vám zaručí plynulý chod prevádzky, vďaka čomu nebudete musieť vynakladať prostriedky navyše za operatívne služby technikov

Rýchlejší nástup nových technológií

Neustále sledujeme nové trendy v oblasti IT a pracujeme na svojom zlepšení aby sme následne mohli pomôcť rastu vašej spoločnosti

V rámci IT riešení ponúkame nasledujúce outsourcingové služby pre menšie aj stredne veľké firmy:

high availability servery
implementácia bezpečných a stabilných riešení na platforme Linux
wan /lan routre
inštalácia a konfigurácia serverov
kompletný outsorcing (spravovanie firemných serverov/sietí, starostlivosť o počítače vo firmách)
clustrové riešenie pre vysoké záťaže / požiadavkami na vysokú dostupnosť (aplikačné ne servery, web servery, databázy…)
VPN prepojenia pobočiek firiem s centrálnym serverom
profesionálny webhosting
budovanie rozsiahlych WAN sieti
web servery, databázové servery, mail servery